Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

TRÒ CHƠI GỠ RỐI

Thể loại trò chơi: Trò chơi hiện đại. 

 

Mục đích, ý nghĩa trò chơi: Trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội cao và giúp người chơi nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, qua đó cũng có cơ hội được giao lưu, có thêm nhiều mối quan hệ mới.

 

Số lượng người chơi:

Không giới hạn số lượng người chơi, có thể chơi càng nhiều người càng vui.

Chơi vui nhất trong nhóm 12-15 người.

 

Chuẩn bị chơi:

 Không gian chơi: Bãi đất trống bằng phẳng hoặc không gian rộng.

Dụng cụ chơi: Không cần dụng cụ.

 

Cách chơi, luật chơi:

  • Người chơi sẽ chia thành từng nhóm có số lượng bằng nhau, đứng thành vòng tròn và không được nắm tay nhau.
  • Người chơi sẽ nắm lấy tay của bất kỳ ai trong vòng tròn mà không phải là người cạnh mình, tay còn lại cũng nắm lấy tay của một người không đứng cạnh mình.
  • Trong quá trình chơi, người chơi có thể điều chỉnh cách nắm tay sao cho thoải mái trong khi chơi.
  • Mục tiêu của trò chơi là gỡ rối mà không buông tay nhau. Khi trò chơi kết thúc, người chơi sẽ đứng trong một vòng tròn mở, không có người chơi còn lại ở giữa.

Sưu tầm: Vân Anh

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #trochoigoroi #trochoidangian #trochoihiendai #teambuilding #trochoitritue #trochoingoaitroi

 

 

  

Trò Chơi Gỡ Rối

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Đề cao tinh thần đồng đội cao và giúp người chơi nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, qua đó cũng có cơ hội được giao lưu, có thêm nhiều mối quan hệ mới.
Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng