Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

TỔNG HỢP 3 TRÒ CHƠI DÂN GIAN KHMER

 

1. Trò chơi Lbeng Arat Sva

 

Trò chơi tạo không khí vui vẻ cho tập thể.

Link hướng dẫn: https://thuvientrochoi.com/tro-choi-lbeng-arat-sva.html

 

2. Trò chơi Qòng Hot Kon

 Vào dịp lễ Ok-Om-Bok, người Khmer hay chơi trò chơi Qòng Hot Kon với mục đích cầu cho trời đất phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân an lành.

Link hướng dẫn: https://thuvientrochoi.com/tro-choi-quong-hot-kon.html

 

 3. Trò chơi Qòng Hơ Khlen

 

Trò chơi gắn kết, tạo cho người chơi những khoảnh khắc đáng nhớ, trò chơi còn dùng để cầu trời cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Link hướng dẫn: https://thuvientrochoi.com/tro-choi-qong-ho-khlen.html

 

Sưu tầm: Mai Anh

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #tonghop3trochoidangiankhmer #trochoikhmer

 

Tổng Hợp 3 Trò Chơi Dân Gian Khmer

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Tổng hợp các trò chơi dân gian Khmer
Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng