Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO CHO TÔI ĐI CÀY NHÁP 

                                                                                                       

"Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống.

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm

Lấy rơm đun bếp

Lấy ông nắng lên.

Cho trẻ con chơi

Cho già bắt rận

Cho tôi đi cày."

Sưu tầm: Thuỳ Dung

Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

 Nguồn tham khảo: Internet

 Hashtags: #thuvientrochoi  #dongdao #dongdaohay #chotoidicay 

 

Đồng Dao Cho Tôi Đi Cày

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

ý nghĩa đồng dao
Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng